13.03.2008
Agnieszka Muszka

Nabór do Programu dla Europy Środkowej

Nabór do Programu dla Europy Środkowej

3 marca 2008 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej. Nabór zakończy się 14 kwietnia 2008 roku.

Komplet dokumentów, który wysyła Lead Partner, należy przesłać do dnia 14 kwietnia 2008 roku w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa powinna zawierać także deklaracje partnerskie od wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie (tzw. co-finansing statements). Dokumenty należy przesłać na adres Wspólnego Sekretariatu Technicznego:


Central Europe Programme Joint Technical Secretariat Museumsstrasse 3/A/III A-1070 Vienna Austria


Dodatkowo komplet dokumentów należy przesłać w wersji elektronicznej. Więcej informacji na temat procedury składania wniosków aplikacyjnych można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym:


info@central2013.eu


lub pod telefonem: +43 1 4000 76138. Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego są dostępne w języku angielskim na oficjalnej stronie programu


www.central2013.eu


lub w zakładce Współpraca transnarodowa/Europa Środkowa/Dokumenty Jednocześnie informujemy, że najbardziej aktualne tłumaczenie zaakceptowanego programu z grudnia 2007 roku przygotowane dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ma na stronie okładki wpis „May 2007”. Rejestracja na niektóre seminaria informacyjne dla wnioskodawców, organizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny jest jeszcze otwarta. Seminaria dla Lead Partnerów odbędą się w dniach 26 marca (Praga), 31 marca (Wrocław) oraz 3 kwietnia (Bled, Słowenia). Planuje się, że w obecnym naborze projektów zostanie rozdysponowanych około 30% budżetu całego Programu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty