02.12.2009
Agnieszka Muszka

Na rekultywację składowiska

Na rekultywację składowiska

Kolejny wniosek gryfowskiego samorządu zyskał akceptację i już niebawem będzie realizowany. Tym razem jest to projekt pn. „Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski”.

Przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione i uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów dotyczących gospodarki odpadami w dziedzinie poprawy stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska gryfowski wniosek wybrany został do dofinansowania.

 

Zgodnie z przekazaną nam informacją otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 966.400,63 zł, a więc do 84,99 proc. wartości całego zadania – mówi zastępca burmistrza Gryfowa Edyta Wilczacka. – W tej chwili jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu.

 

Ziemia Lubańska Nr 23(382) * 2-16.12.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty