13.04.2022
Paweł Cerkanowicz

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” – zagłosujmy internetowo na gryfowskie inwestycje!

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” – zagłosujmy internetowo na gryfowskie inwestycje!

Trwa 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” –  inicjatywy wytyczającej nowe trendy w budownictwie, promującej najlepsze modernizacje i budowy.

W/w konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację, jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.

Gmina Gryfów Śląski  zgłosiła pod głosowanie w ramach w/w Konkursu dwie inwestycje zrealizowane w 2021 roku, tj.:

  • Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląski – w kategorii: obiekty sportu i rekreacji;
  • Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Gryfowie Śląskim – w kategorii: zdrowie i opieka społeczna.

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.  Głosy można oddawać do 20 maja 2022 r., codziennie (raz dziennie z danego maila), poprzez stronę: www.modernizacjaroku.org.pl lub klikając na poniższe linki. Wtedy zostaniemy przekierowani bezpośrednio do informacji o gryfowskich inwestycjach, gdzie pod banerami znajdują się „kafelki”  do głosowania:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3116/budowa-boisk-wielofunkcyjnych-przy-szkole-podstawowej-nr-1-w-gryfowie

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3115/utworzenie-i-wyposazenie-klubu-senior-w-gryfowie-slaskim

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do końca I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Na głosujących czekają zaproszenia na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, któremu towarzyszy koncert znanego w Polsce i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Zachęcamy Państwa do aktywnego wspierania swoimi głosami w/w inwestycje zlokalizowane w naszej gminie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty