14.09.2022
Paweł Cerkanowicz

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  W  GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta  w  Gryfowie Śląskim.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania  dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne  możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

 

Mieszkańców gminy Gryfów Śląski zapraszamy na konsultacje w ramach

 Mobilnego  Punktu  Informacyjnego:

15 września 2022 r.  w  godz. 10.30-13.00

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Rynek 1 (Ratusz),

Sala posiedzeń (I piętro)

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Drukuj/generuj pdf

Na skróty