23.05.2014
Agnieszka Muszka

Minister Kultury w Gryfowie

Minister Kultury w Gryfowie

11 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski – lider dolnośląskiej listy Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego – przebywał w zachodniej części Dolnego Śląska.

Odwiedził także Gryfów Śląski, gdzie spotkał się władzami gminy. Spotkanie, w którym oprócz Pana Ministra uczestniczyli Senator RP Jan Michalski, Posłanka Zofia Czernow oraz Wojciech Kapałczyński – jeleniogórski konserwator zabytków, było okazją do przybliżenia sprawy związanej z gryfowskimi murami obronnymi.
Senator Jan Michalski podkreślił, że wraz z Burmistrzem Poniźnikiem podjęli wspólna inicjatywę.
– Zaprosiliśmy Pana Ministra do Gryfowa Śląskiego, żeby powiedzieć o podstawowym problemie jaki dzisiaj spotyka gminę, czyli o tym wypadku i konieczności odbudowy murów obronnych. Burmistrz dysponuje już kosztorysem na te prace, to jest kwota ponad 2 mln złotych. Gmina wystąpiła więc o środki z rezerwy budżetowej Pana Ministra na podjęcie działań i na wsparcie tego zadania. Pan Minister Bogdan Zdrojewski poinformował, że złożył już taki wniosek do komisji finansów, która opiniuje przesunięcia na tego typu rzeczy i ponieważ na spotkaniu była także Pani Poseł Zofia Czernow to od razu mieliśmy wiedzę z pierwszej ręki, że komisja zajmowała się podczas ostatniego posiedzenia tą sprawą i wyraziła zgodę na dokonanie odpowiednich przesunięć. Nie padła jeszcze konkretna kwota, jaką Ministerstwo będzie mogło przeznaczyć, ale Pan Minister Bogdan Zdrojewski obiecał daleko idącą pomoc w tej sprawie – mówi Senator RP Jan Michalski.
Według informacji Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. cały wniosek na prace opiewa na kwotę blisko 2.400.000 złotych. Są w nim zawarte prace ratunkowe, polegające na stabilizacji konstrukcji i odbudowie całości 500 metrów murów obronnych starego miasta. Tuż po katastrofie gmina skierowała wniosek o wsparcie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Odwiedził także Gryfów Śląski, gdzie spotkał się władzami gminy. Spotkanie, w którym oprócz Pana Ministra uczestniczyli Senator RP Jan Michalski, Posłanka Zofia Czernow oraz Wojciech Kapałczyński – jeleniogórski konserwator zabytków, było okazją do przybliżenia sprawy związanej z gryfowskimi murami obronnymi.

Senator Jan Michalski podkreślił, że wraz z Burmistrzem Poniźnikiem podjęli wspólna inicjatywę.

– Zaprosiliśmy Pana Ministra do Gryfowa Śląskiego, żeby powiedzieć o podstawowym problemie jaki dzisiaj spotyka gminę, czyli o tym wypadku i konieczności odbudowy murów obronnych. Burmistrz dysponuje już kosztorysem na te prace, to jest kwota ponad 2 mln złotych. Gmina wystąpiła więc o środki z rezerwy budżetowej Pana Ministra na podjęcie działań i na wsparcie tego zadania. Pan Minister Bogdan Zdrojewski poinformował, że złożył już taki wniosek do komisji finansów, która opiniuje przesunięcia na tego typu rzeczy i ponieważ na spotkaniu była także Pani Poseł Zofia Czernow to od razu mieliśmy wiedzę z pierwszej ręki, że komisja zajmowała się podczas ostatniego posiedzenia tą sprawą i wyraziła zgodę na dokonanie odpowiednich przesunięć. Nie padła jeszcze konkretna kwota, jaką Ministerstwo będzie mogło przeznaczyć, ale Pan Minister Bogdan Zdrojewski obiecał daleko idącą pomoc w tej sprawie – mówi Senator RP Jan Michalski.

Według informacji Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. cały wniosek na prace opiewa na kwotę blisko 2.400.000 złotych. Są w nim zawarte prace ratunkowe, polegające na stabilizacji konstrukcji i odbudowie całości 500 metrów murów obronnych starego miasta. Tuż po katastrofie gmina skierowała wniosek o wsparcie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty