06.01.2015
Agnieszka Muszka

Minimalizacja wykluczenie cyfrowego w gminie Gryfów Śląski

Minimalizacja wykluczenie cyfrowego w gminie Gryfów Śląski

29 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się pierwsze spotkanie promocyjne w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenie cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”. Na początku spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski uroczyście wręczył uczestnikom projektu umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz podziękował za udział w projekcie.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały poniższe założenia projektu:

Tytuł Projektu: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Cel ogólny: dostarczenie Internetu szerokopasmowego do 60 gospodarstw domowych na terenie gminy Gryfów Śląski zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację ekonomiczną lub orzeczony stopień niepełnosprawności przez 12 miesięcy w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.
Cele szczegółowe:
– wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 60 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
– uruchomienie 30 stanowisk komp. i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 3 szkół,
– doposażenie biblioteki w 4 stanowiska komputerowe i zakup sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych,
– przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (dla 60 gospodarstw domowych objętych projektem)

Spotkanie zakończono częścią dyskusyjną, w trakcie której zespół projektowy odpowiadał na pytania uczestników projektu. Następne spotkanie promocyjne odbędzie się pod koniec projektu, tj. w czwartym kwartale 2015 roku.

>> Fotogaleria <<

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Herb Gmina Gryfów Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj/generuj pdf

Na skróty