02.11.2014
Agnieszka Muszka

Minimalizacja wykluczenia cyfrowego

Minimalizacja wykluczenia cyfrowego

W czerwcu tego roku, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gmina Gryfów Śląski pozyskała 537.482,96 PLN na realizację zadania pn.: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla 60 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz utworzenie centrów szkoleniowych w jednostkach podległych. Beneficjent wyłonił już wykonawców wszystkich zaplanowanych dostaw i usług.

Do końca października zostaną zrealizowane następujące zadania:

■ wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 60 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

■ uruchomienie 30 stanowisk komputerowych i dostarczenie szerokopasmowego Internetu do 3 szkół
(10 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim; 10 komputerów przenośnych dla Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 10 komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Uboczu)

■ doposażenie biblioteki w 4 stanowiska komputerowe i zakup sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych,

■ przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla 60 uczestników projektu,

■ ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

Okres realizacji zadania: 2014-07-01 – 2015-10-31

Koordynator projektu: Dariusz Majchrowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty