13.08.2014
Agnieszka Muszka

Minimalizacja cyfrowego wykluczenia

Minimalizacja cyfrowego wykluczenia

W lipcu br. w Gryfowie ruszył projekt dotyczący minimalizacji wykluczenia cyfrowego. Do udziału w przedsięwzięciu zaprasza burmistrz Olgierd Poniźnik.


Celem projektu jest dostarczenie internetu szerokopasmowego do 60 gospodarstw domowych na terenie gminy Gryfów Śl., zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację ekonomiczną lub orzeczony stopień niepełnosprawności przez 12 miesięcy oraz 5 lat po jego zakończeniu. 
– W ramach przedsięwzięcia chcemy wyposażyć w sprzęt komputerowy i dostarczyć szerokopasmowy internet do wytypowanych 60 gospodarstw domowych, uruchomić 30 stanowisk komputerowych wraz z dostępem do internetu w 3 szkołach, a także 4 komputery przekazać bibliotece, zakupić sprzęt komputerowy dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzić szkolenia stacjonarne dla wspomnianych 60 osób – mówi Dariusz Majchrowski, inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl.


Celem projektu jest dostarczenie internetu szerokopasmowego do 60 gospodarstw domowych na terenie gminy Gryfów Śl., zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację ekonomiczną lub orzeczony stopień niepełnosprawności przez 12 miesięcy oraz 5 lat po jego zakończeniu. – W ramach przedsięwzięcia chcemy wyposażyć w sprzęt komputerowy i dostarczyć szerokopasmowy internet do wytypowanych 60 gospodarstw domowych, uruchomić 30 stanowisk komputerowych wraz z dostępem do internetu w 3 szkołach, a także 4 komputery przekazać bibliotece, zakupić sprzęt komputerowy dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzić szkolenia stacjonarne dla wspomnianych 60 osób – mówi Dariusz Majchrowski, inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl.

W sumie w ramach projektu zakupionych zostanie 94 zestawy komputerowe. Całkowita wartość zadania to 537.482,96 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota sięgająca 85 proc. całości, a z publicznych środków krajowych pozostałe 15 proc.

Szczegółowe informacje o naborze i realizacji przedsięwzięcia uzyskać można na stronie www.mwc.gryfow.pl lub w biurze projektu w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 16, tel. 75 781-12-57 lub 75 781-12-57.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty