13.04.2012
Agnieszka Muszka

Miasto Dzieci 2012

Miasto Dzieci 2012

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku jako organizacja
pożytku publicznego już po raz piąty uruchamia projekt pod nazwą „Miasto
Dzieci” w dniach od 30 lipca do 10 sierpnia 2012 r. w formie półkolonii
dla dzieci w wieku 7-14 lat, głównie tych poszkodowanych przez los oraz
podopiecznych świetlic środowiskowych . Uczestniczy w nich około 200 –
300 dzieci i z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku jako organizacjapożytku publicznego już po raz piąty uruchamia projekt pod nazwą „MiastoDzieci” w dniach od 30 lipca do 10 sierpnia 2012 r. w formie półkoloniidla dzieci w wieku 7-14 lat, głównie tych poszkodowanych przez los orazpodopiecznych świetlic środowiskowych . Uczestniczy w nich około 200 -300 dzieci i z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem.

           Zaangażowanie społeczne może mieć różne formy – My uwalniamy
potencjał dzieci w formie „nauki poprzez zabawę”. To tutaj, w Jaworzynie
Śląskiej, wśród zabytkowych eksponatów, powstaje Miasto, którym rządzą
mali obywatele. Jest burmistrz, porządku pilnuje straż miejska, jest
butik, krawiec, restauracja; najświeższych wiadomości dowiesz się z
miejscowej gazety, a jeśli bardzo się śpieszysz  – wszędzie pojedziesz
taksówką. Najpierw jednak musisz iść do pracy, żeby po ciężkim dniu
odebrać w banku zasłużoną wypłatę…
           Ale to nie wszystko. „Miasto Dzieci” to również idea
dzielenia się własnym doświadczeniem, dlatego angażujemy lokalnie
działające instytucje i firmy, aby ich przedstawiciele przybliżali
dzieciom świat dorosłych. To dzięki nim dowiadują się na czym polega
praca samorządu, jak działa bank, sklep, jak wypieka się prawdziwy chleb
i jak zorganizowane jest życie w mieście. Tutaj wolontariusze są dla
nich również wzorem , przekazują społecznie użyteczne postawy, motywują
i inspirują do działania.
Współpraca…
Nasza oferta adresowana jest do uczniów szkół średnich oraz studentów
chętnych wziąć udział w warsztatach i poprowadzić własny mini projekt w
formie opiekuna zawodu . Współpraca będzie odbywała się na zasadzie
praktyk zawodowych lub wolontariatu studenckiego. Studenci, uczniowie,
wolontariusze pomagają dzieciom rozwijać ich zainteresowania w wybranych
przez nie zawodach. One zawsze chętnie uczą się nowych rzeczy od ludzi,
którymi kieruje pasja i zaangażowanie. W zamian organizator oferuje
wyżywienie oraz całodzienny pobyt.
Kontakt…
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74-637-43-30 lub
mailem muzeum@muzeumtechniki.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy

           Zaangażowanie społeczne może mieć różne formy – My uwalniamypotencjał dzieci w formie „nauki poprzez zabawę”. To tutaj, w JaworzynieŚląskiej, wśród zabytkowych eksponatów, powstaje Miasto, którym rządząmali obywatele. Jest burmistrz, porządku pilnuje straż miejska, jestbutik, krawiec, restauracja; najświeższych wiadomości dowiesz się zmiejscowej gazety, a jeśli bardzo się śpieszysz  – wszędzie pojedziesztaksówką. Najpierw jednak musisz iść do pracy, żeby po ciężkim dniuodebrać w banku zasłużoną wypłatę…

           Ale to nie wszystko. „Miasto Dzieci” to również ideadzielenia się własnym doświadczeniem, dlatego angażujemy lokalniedziałające instytucje i firmy, aby ich przedstawiciele przybliżalidzieciom świat dorosłych. To dzięki nim dowiadują się na czym polegapraca samorządu, jak działa bank, sklep, jak wypieka się prawdziwy chlebi jak zorganizowane jest życie w mieście. Tutaj wolontariusze są dlanich również wzorem , przekazują społecznie użyteczne postawy, motywująi inspirują do działania.
Współpraca…

Nasza oferta adresowana jest do uczniów szkół średnich oraz studentówchętnych wziąć udział w warsztatach i poprowadzić własny mini projekt wformie opiekuna zawodu . Współpraca będzie odbywała się na zasadziepraktyk zawodowych lub wolontariatu studenckiego. Studenci, uczniowie,wolontariusze pomagają dzieciom rozwijać ich zainteresowania w wybranychprzez nie zawodach. One zawsze chętnie uczą się nowych rzeczy od ludzi,którymi kieruje pasja i zaangażowanie. W zamian organizator oferujewyżywienie oraz całodzienny pobyt.
Kontakt…

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74-637-43-30 lubmailem muzeum@muzeumtechniki.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Drukuj/generuj pdf

Na skróty