28.04.2017
Agnieszka Muszka

Mamy Gryfowski Uniwersytet Trzeciego Wieku!

Mamy Gryfowski Uniwersytet Trzeciego Wieku!

10 kwietnia w naszym mieście należał do seniorów. O godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta rozpoczęło się wyjątkowe spotkanie, na które przybyli seniorzy z Gryfowa a także goście z wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „UTW – Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Organizatorzy początkowo obawiali się o frekwencję, jednak zupełnie niepotrzebnie. Gryfowscy seniorzy pojawili się licznie dowodząc, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu działania w naszym mieście.

Gospodarzem spotkania w ratuszu był burmistrz Olgierd Poniźnik, który po serdecznym powita-niu gości przedstawił zebranym prezentację zdjęciową przybliżającą wrocławianom gminę Gryfów Śląski.
Goście, pod opieką koordynatorki projektu dr Małgorzaty Malec-Rawiński, przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia z działalności UTW i projektu, a także poprowadzili animacje grupy senioralnej. W programie spotkania było także zwiedzanie zamku Rajsko oraz wystawy „Słomą ma-lowane” Mariana Lorka w galerii gryfowskiej biblioteki. Pracowity, pełen wrażeń dzień zakończył się w Bibliotece Publicznej, gdzie podsumowano spotkanie, wypełniono ankiety badające potrzeby szkoleniowe lokalnych UTW, ale przede wszystkim zainaugurowano działalność Gryfowskiego Uni-wersytetu Trzeciego Wieku. Kierownikiem gryfowskiego UTW została dyrektor M-GOK Anna Mi-chalkiewicz, w skład zarządu weszli: Waleria Krawczyk, Grażyna Poprawska, Adela Michalik-Zabiegała oraz Dariusz Gonet. Następnym działaniem ukonstytuowanej już grupy będzie rewizyta we Wrocławiu 17 maja 2017 roku. 

Gospodarzem spotkania w ratuszu był burmistrz Olgierd Poniźnik, który po serdecznym powitaniu gości przedstawił zebranym prezentację zdjęciową przybliżającą wrocławianom gminę Gryfów Śląski.Goście, pod opieką koordynatorki projektu dr Małgorzaty Malec-Rawiński, przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia z działalności UTW i projektu, a także poprowadzili animacje grupy senioralnej. W programie spotkania było także zwiedzanie zamku Rajsko oraz wystawy „Słomą malowane” Mariana Lorka w galerii gryfowskiej biblioteki. Pracowity, pełen wrażeń dzień zakończył się w Bibliotece Publicznej, gdzie podsumowano spotkanie, wypełniono ankiety badające potrzeby szkoleniowe lokalnych UTW, ale przede wszystkim zainaugurowano działalność Gryfowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kierownikiem gryfowskiego UTW została dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, w skład zarządu weszli: Waleria Krawczyk, Grażyna Poprawska, Adela Michalik-Zabiegała oraz Dariusz Gonet. Następnym działaniem ukonstytuowanej już grupy będzie rewizyta we Wrocławiu 17 maja 2017 roku. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty