23.06.2016
Agnieszka Muszka

Malowidła ścienne zostaną uratowane

Malowidła ścienne zostaną uratowane

Mając na uwadze dbałość o stan zachowania zabytków oraz ratowanie bogatego dorobku dziedzictwa Pogórza Izerskiego, Gmina Gryfów Śląski  złożyła dwa wnioski na prace konserwatorskie związane z dofinansowaniem zadania pn.: „KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ DEKORACJI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ W WILLI  FABRYKANTA Z 1888 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”. 
Wnioski zostały ocenione pozytywnie i zarekomendowane do udzielenia wsparcia: w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznana została dotacja w wysokości 50 000 złotych oraz w dniu 20 czerwca 2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie kwoty w wysokości 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wyżej wskazanego zadania.  
Dzięki  otrzymanemu wsparciu finansowemu z MKiDN oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, gmina Gryfów Śląski będzie  mogła  przystąpić do wyłonienia wykonawcy na planowane prace konserwacji technicznej i estetycznej związane z  ratowaniem  bezcennych neomanierystycznych malowideł  ściennych o tematyce mitologiczno­alegorycznej z lat 90 XIX  w. zdobiących wnętrze klatki schodowej dawnej Willi Fabrykanta, w której w chwili obecnej znajduje się Przedszkole Publiczne. Malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarz Josepha Langera, który  urodził się 25marca 1865 roku w Ziębicach, a następnie uczył się w Królewskiej Szkole Sztuki i  Rzemiosł Artystycznego we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął  jako konserwator sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele Pokoju w Świdnicy oraz  Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczał i wzmacniał również freski w  bibliotece Cystersów w Lubiążu.  Prace  restauratorskie są kolejnym etapem renowacji zabytkowego obiektu z 1888 r. i mają na celu  udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zwiedzanie  zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna Willa Fabrykanta.
Dariusz Majchrowski

Mając na uwadze dbałość o stan zachowania zabytków oraz ratowanie bogatego dorobku dziedzictwa Pogórza Izerskiego, Gmina Gryfów Śląski  złożyła dwa wnioski na prace konserwatorskie związane z dofinansowaniem zadania pn.: „KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ DEKORACJI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ W WILLI FABRYKANTA Z 1888 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”. Wnioski zostały ocenione pozytywnie i zarekomendowane do udzielenia wsparcia: w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznana została dotacja w wysokości 50 000 złotych oraz w dniu 20 czerwca 2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie kwoty w wysokości 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wyżej wskazanego zadania.  

Dzięki  otrzymanemu wsparciu finansowemu z MKiDN oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, gmina Gryfów Śląski będzie  mogła  przystąpić do wyłonienia wykonawcy na planowane prace konserwacji technicznej i estetycznej związane z  ratowaniem  bezcennych neomanierystycznych malowideł  ściennych o tematyce mitologiczno­alegorycznej z lat 90 XIX  w. zdobiących wnętrze klatki schodowej dawnej Willi Fabrykanta, w której w chwili obecnej znajduje się Przedszkole Publiczne. Malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarz Josepha Langera, który  urodził się 25marca 1865 roku w Ziębicach, a następnie uczył się w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosł Artystycznego we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął  jako konserwator sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele Pokoju w Świdnicy oraz  Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczał i wzmacniał również freski w  bibliotece Cystersów w Lubiążu.  Prace  restauratorskie są kolejnym etapem renowacji zabytkowego obiektu z 1888 r. i mają na celu  udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zwiedzanie  zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna Willa Fabrykanta.
Dariusz Majchrowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty