05.03.2014
Agnieszka Muszka

Lutowe obrady radnych

Lutowe obrady radnych

18 lutego br. radni Rady Miejskiej w Gryfowie Śl. spotkali się podczas sesji, by podejmować tematy związane z życiem miejscowej społeczności.

Posiedzenie radnych wraz z władzami gminy rozpoczęło się od gratulacji, jakie przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek złożył na ręce radnego Stanisława Sawczaka, który pod koniec stycznia w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śl. odebrał odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, o czym obszernie wspominaliśmy w poprzednim numerze Ziemi Lubańskiej.
Przede wszystkim jednak lutowa sesja była okazją do zaprezentowania dwóch istotnych tematów. Pierwszym z nich było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski na lata 2014-2020. Opracowanie dokumentu, który stanowi pewne wskazania dla miejscowej społeczności na najbliższe sześć lat, poprzedził szereg spotkań. Podczas tych konsultacji i warsztatów podejmowane były zagadnienia, w których gryfowska społeczność powinna być aktywna. Gospodarka, kultura, pomoc społeczna to tylko niektóre obszary, jakie zostały omówione w dokumencie zaprezentowanym i przyjętym podczas sesji Rady Miejskiej.
Inną ważną kwestią było sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w latach 2011-2013 (więcej w numerze).
Wśród uchwał przygotowanych na tę sesję znalazła się decyzja dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach programu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Poza tym radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2014 i wyodrębnili w budżecie gminy na 2015 rok fundusz sołecki. Podjęli także decyzję o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski i o udzieleniu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2013 rok.
Obrady stały się także sposobnością do przypomnienia, że doroczne święto miasta odbędzie się od 6 do 8 czerwca tego roku. Tegoroczne Kwisonalia wracają na Bulwar nad Kwisą, a więcej o tym wydarzeniu i związanych z nim planach już wkrótce na łamach Ziemi Lubańskiej. Poza tym radni dyskutowali na temat hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. oraz przychodni zdrowia, a konkretnie o anonimie, który na jej temat krąży po gryfowskiej gminie. Burmistrz Olgierd Poniźnik uznał jednak, że dopóki wspomniany list do niego nie dotrze, trudno się do niego w jakikolwiek sposób odnosić. Podkreślał przy tym, że nowa przychodnia była i wciąż jest dla Gryfowa potrzebna, bo gdyby było inaczej, to wspomniane przedsięwzięcie z pewnością nie byłoby przez samorząd realizowane. Patrząc na to z nieco innej perspektywy uznać należy, że ten list to nie do końca reprezentatywny głos mieszkańców, którzy w przeważającej mierze chwalą sobie to miejsce i korzystają z usług medycznych oferowanych przez zaprzyjaźniony z Gryfowem Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, którym zawiaduje dyrektor Zofia Barczyk.

Posiedzenie radnych wraz z władzami gminy rozpoczęło się od gratulacji, jakie przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek złożył na ręce radnego Stanisława Sawczaka, który pod koniec stycznia w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śl. odebrał odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, o czym obszernie wspominaliśmy w poprzednim numerze Ziemi Lubańskiej.Przede wszystkim jednak lutowa sesja była okazją do zaprezentowania dwóch istotnych tematów. Pierwszym z nich było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski na lata 2014-2020. Opracowanie dokumentu, który stanowi pewne wskazania dla miejscowej społeczności na najbliższe sześć lat, poprzedził szereg spotkań. Podczas tych konsultacji i warsztatów podejmowane były zagadnienia, w których gryfowska społeczność powinna być aktywna. Gospodarka, kultura, pomoc społeczna to tylko niektóre obszary, jakie zostały omówione w dokumencie zaprezentowanym i przyjętym podczas sesji Rady Miejskiej.Inną ważną kwestią było sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w latach 2011-2013 (więcej w numerze).Wśród uchwał przygotowanych na tę sesję znalazła się decyzja dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach programu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Poza tym radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2014 i wyodrębnili w budżecie gminy na 2015 rok fundusz sołecki. Podjęli także decyzję o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski i o udzieleniu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2013 rok.Obrady stały się także sposobnością do przypomnienia, że doroczne święto miasta odbędzie się od 6 do 8 czerwca tego roku. Tegoroczne Kwisonalia wracają na Bulwar nad Kwisą, a więcej o tym wydarzeniu i związanych z nim planach już wkrótce na łamach Ziemi Lubańskiej. Poza tym radni dyskutowali na temat hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. oraz przychodni zdrowia, a konkretnie o anonimie, który na jej temat krąży po gryfowskiej gminie. Burmistrz Olgierd Poniźnik uznał jednak, że dopóki wspomniany list do niego nie dotrze, trudno się do niego w jakikolwiek sposób odnosić. Podkreślał przy tym, że nowa przychodnia była i wciąż jest dla Gryfowa potrzebna, bo gdyby było inaczej, to wspomniane przedsięwzięcie z pewnością nie byłoby przez samorząd realizowane. Patrząc na to z nieco innej perspektywy uznać należy, że ten list to nie do końca reprezentatywny głos mieszkańców, którzy w przeważającej mierze chwalą sobie to miejsce i korzystają z usług medycznych oferowanych przez zaprzyjaźniony z Gryfowem Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, którym zawiaduje dyrektor Zofia Barczyk.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty