07.03.2011
Agnieszka Muszka

Likwidacja nocnej i świątecznej opieki medycznej

Likwidacja nocnej i świątecznej opieki medycznej

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wspólnie z Burmistrzami Mirska, Lubomierza i Świeradowa Zdrój stanowczo zaprotestowali przeciwko likwidacji nocnej i świątecznej opieki medycznej w Szpitalu w Gryfowie Śląskim zarządzanym przez Powiatowe Centrum Zdrowia.

Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia zakontraktowała te usługi tylko w Lwówku Śląskim, mimo że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia utworzenie drugiego miejsca przyjmowania pacjentów. Jeżeli nasze stanowisko nie będzie uwzględnione, to po raz kolejny osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia naruszą konstytucyjny obowiązek Państwa-zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Z kolei wydłużenie drogi dojazdu do Lwówka i inne trudności spowodują duże zagrożenie zdrowia i życia naszych mieszkańców.

 

Na spotkaniu ze Starostą Lwóweckim w dniu 28 lutego br. w gryfowskim Ratuszu nie usłyszeliśmy pozytywnych wiadomości. W związku z tym zaproponowano, aby miejsce świadczenia tych usług medycznych zlokalizować w Gryfowie Śląskim. Czy te propozycje zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu pozytywnie okaże się wkrótce po posiedzeniu Zarządu i Sesji Rady Powiatu.
Informacja z ostatnie chwili: niestety nasze prośby o przywrócenie opieki medycznej wygłoszone przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także naszych radnych powiatowych  na Sesji Rady Powiatu  nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

Wobec powyższego grupa radnych pod kierunkiem radnego Rafała Ślusarza zgłosiła wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu. Odbędzie się ona 18 marca 2011r. o godz. 12.00 w sali MGOK w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 33a.  . I może wtedy doczekamy się pozytywnych decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty