31.07.2015
Agnieszka Muszka

Łamiesz przepisy, licz się z mandatem

Łamiesz przepisy, licz się z mandatem

Uchwały dotyczące obszaru chronionego krajobrazu nad Zbiornikami Leśniańskim oraz Złotnickim obowiązują. O tym, że nie warto łamać obowiązujących przepisów dotkliwie przekonało się ostatnio dwóch motorowodniaków ze Zgorzelca.

W niedzielę 12 lipca w godzinach popołudniowych na lustrze Zbiornika Leśniańskiego było mnóstwo kajaków oraz rowerków wodnych. Na brzegach akwenu nie brakowało natomiast wędkarzy i plażowiczów. W pewnym momencie spokój i panującą sielankę zburzyły trzy osoby szalejące na skuterach wodnych. Odpoczywające osoby o zdarzeniu powiadomiły Społeczną Straż Rybacką Powiatu Lubańskiego, a także policję. Przedstawiciele obu instytucji mając na wyposażeniu łódź szybko podjęły interwencję. W związku z łamaniem obowiązujących przepisów dwie osoby ze Zgorzelca zostały ukarane przez funkcjonariuszy dotkliwymi mandatami. Trzeci legitymujący się przynależnością do WOPR został pouczony. Opisane zdarzenie jest przestrogą dla kolejnych osób, które mają w planach wybrać się ze swoimi maszynami nad wspomniane zbiorniki. Tam na skuterach czy motorówkach pływać nie wolno. Przypominamy dlaczego.

Zbiorniki Złotnicki i Leśniański położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego na mocy uchwał trzech gmin tj. Uchwały Nr XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna, Uchwały Nr LIII/291/94 Rady Miejskiej Gminy Gryfów oraz Uchwały Nr XXXVI/195/94 Rady Gminy w Olszynie.

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi część zalewu leśniańsko-złotnickiego obejmującego najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów rzeki Kwisy powiedziała Gabriela Kurowska, Inspektor RDOŚ.

Na terenie objętym ochroną obowiązuje szereg zakazów. Osoby lubiące pływanie na skuterach walczyły jednak o swoje, a zatem zniesienie zakazu. Uchwały zaskarżył także Prokurator Rejonowy w Lubaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skargę jednak oddalił. Zakazy zatem obowiązują. Są nimi m.in. używanie silników spalinowych (za wyjątkiem łodzi patrolowych WOPR – w ramach wcześniej zgłoszonych odpowiednim instytucjom działań szkoleniowym, policji i jednostek żeglugi pasażerskiej), pozyskiwanie lub niszczenie drzew i krzewów dziko rosnących, ustawiania namiotów i przyczep campingowych w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi, ruchu pojazdów mechanicznych i wielośladowych na drogach nie będących publicznymi, parkowania samochodów miejscach do tego celu nie wyznaczonych oraz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości oraz innego zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza. Osoby łamiące przepisy nad Zbiornikami Leśniańskim i Złotnickim muszą liczyć się z nieprzyjemnościami.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty