28.04.2017
Agnieszka Muszka

Kwisonalia 2017

Kwisonalia 2017

Prezentujemy program historycznych polsko-niemieckich spotkań na pograniczu kultur, 775 lat Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017, które odbędą sie w dniach 2-4 czerwca 2017 roku.

Historyczne polsko – niemieckie spotkania na pograniczu kultur
775 lat Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017istoryczne polsko – niemieckie spotkania na pograniczu kultur775 lat Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017

Drukuj/generuj pdf

Na skróty