15.05.2013
Agnieszka Muszka

Kwisonalia 2013

Kwisonalia 2013

Uwaga – Zmiana miejsca Kwisonaliów

W imieniu Prezydium Komitetu Organizacyjnego XIII Kwisonaliów, podjąłem decyzję  ze względów pogodowych o zmianie miejsca imprezy ze stadionu sportowego na plac przed Dworcem PKS i PKP przy ulicy Kolejowej. Program pozostaje bez zmian.

Przewodniczący komisji organizacyjnej

Olgierd Poniźnik

Już 8 czerwca zapraszamy na Zieloną Krainę Kwisy, czyli tegoroczne XIII Kwisonalia 2013.

Po niżej prezentujemy program imprezy.


 

XIII Kwisonalia 2013

 „Zielona Kraina Kwisy”

    Stadion Miejski

08. 06. 2013 SOBOTA

 • 5.00 Ekologiczne Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spławikowej o Puchar Prezesa PZW  – Jezioro Złotnickie
 • 14.00 Wystawa prac „Ekolog plastyk, ekolog poeta” przygotowana przez Szkołę Podstawową w  Gryfowie Śląskim oraz ekspozycja przygotowana przez Karkonoski Park Narodowy – namiot na terenie Stadionu

 

 • 14.00 Korowód ekologiczny – Start: Przychodnia Wielospecjalistyczna, ul. Malownicza

 

Estrada Stadion Miejski

 

 • 15.30 Uroczysta inauguracja XIII Kwisonaliów
 • 16.00 Wręczenie nagród w Ekologicznych Zawodach Wędkarskich
  •  16.15 „Ekologiczny show” w wykonaniu Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim
  •  16.35 Teatr satyryczno-ekologiczny pt.”W królestwie surowca wtórnego” prezentuje Szkoła   

          Podstawowa w Gryfowie Śląskim

 •  16.55  Inscenizacja o „Pięknej Dorocie i rycerzu Talkenbergu” w wykonaniu Szkoły      

          Podstawowej w Rząsinach

 •  17.15  Występ zespołu dziecięcego z Szkoły Podstawowej w Uboczu pt. „Muzycznie-ekologicznie” 
  •  17.35 Koncert ekologiczny w różnych stylach muzycznych prezentuje Gimnazjum w Gryfowie 

          Śląskim

 • 17.55 Kabaret pt. „Szaleni ekolodzy” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

          Zawodowych w Gryfowie Śląskim

 •  18.15 Blok konkursów ekologicznych na wesoło oraz pokaz mody recyklingowej
 •  19.15 Ekosong w wykonaniu formacji wokalnej z M-GOK
 • 20.00 Happening grupy plastyczno-teatralnej Pławna 9 „Ratujemy słońce”
 • 21.00 Zespół „Skaner”
 • 22.30 Ekorytmy pod chmurką

 

09. 06. 2013 NIEDZIELA

 

 • 15.00 Konkurs kulinarny „Eko-mix w kociołku”
 • 16.00 Turniej Ekologiczny (Rada Miejska -. Sołectwa – Urząd Gminy i Miasta)
 • 18.00 Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Eko-mix w kociołku”
 • 18.30 Koncert zespół „Za Kratą
 • 19.00 Koncert zespołu „Zdrowa Woda”
 • 21.00 Kabaret pod Wyrwigroszem
 • 22.15 Oficjalne zakończenie XIII Kwisonaliów

Imprezy towarzyszące:

 • Wesołe miasteczko
 • Jarmark produktu lokalnego i ekologicznego
 • Stoiska gastronomiczne

                                         Regulamin konkursu recyklingowego

                            

      „ Co ze śmieci mogą wyczarować dorośli i dzieci ? ”

organizowanego przez  Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

 Postanowienia ogólne:

 Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 

Cele konkursu:

 • upowszechnienie i promocja w środowisku samorządu gryfowskiego przykładów dobrych praktyk selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby recyklingu surowcowego i biologicznego,
 • sposoby praktycznego zagospodarowania surowców wtórnych,
 • promowanie współpracy z organizacjami społeczno-ekologicznymi i wykorzystywania ich potencjału dla celów edukacyjnych społeczności lokalnej w dziedzinie segregacji odpadów,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy – jako przykładu właściwego wykorzystywania potencjału gospodarki odpadami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Warunki uczestnictwa:

 

1) Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla mieszkańców Gminy Gryfów Śl.

2)  Warunkiem udziału jest wykonanie z surowców wtórnych pracy na dowolny temat.

Kryteria oceny:

I

1. Pomysłowość i kreatywność,

2. Przydatność i użyteczność,

3. Estetyka i staranność wykonania,

4. Ogólny wyraz artystyczny.

II

Ustalono 6 kategorii wiekowych:

a)  przedszkolaki,

b) uczniowie klas I-III,

c) uczniowie klas IV-VI,

d) uczniowie gimnazjum,

e) uczniowie szkół średnich i zawodowych,

f) dorośli.

Termin i miejsce przyjmowania prac:

Prace przyjmowane będą do 03.06.2013r. do godz. 14.00:00 w sekretariacie

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 08. 06. 2013 r. ok. godz. 18.30 na estradzie podczas Kwisonaliów 2013.

Praca musi zawierać metryczkę z następującymi danymi:

a) Imię i nazwisko autora

b) kategorię wiekową (wiek lub klasę)

c) nazwę szkoły lub (w przypadku osób dorosłych) adres zamieszkania.

Ocena i nagrody:

1) Komisja do oceny prac  uczestników konkursu, zostanie powołana przez M-GOK w Gryfowie Śl.,

2) Komisja będzie oceniała prace zgodnie z wyżej wymienionymi  kryteriami,

3) Decyzje komisji są nieodwołalne,

4) Laureaci zostaną nagrodzeni.

Postanowienia końcowe:

Informacji o konkursie udziela: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim oraz szkoły na terenie Gminy i Miasta  Gryfów Śląski.                          

Koordynator konkursu:

Anna Domino – dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl., tel/fax. 75 78 12 900

    Konkurs Kulinarny

„ EKO – MIX W KOCIOŁKU ”

 

Organizator : Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski .

Współpraca :  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gryfów Śląski.

R E G U L A M I N

I. Warunki uczestnictwa :

 

1.  W konkursie mogą brać udział amatorzy.

2.  W konkursie uczestniczą ekipy 1 – 3 osobowe.

 

3    Ekipy zobowiązane są do  dokonania zgłoszenia na załączonym      

      formularzu z  nazwą  potraw, które będą wykonane podczas konkursu, recepturą i sposobem przygotowania – przekazanie podczas konkursu. Zgłoszenia winny być przesłane na adres organizatora  konkursu :

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

e- mail : inwest@gryfow.pl

Formularz musi być wypełniony tak aby zawierał imiona i nazwiska uczestników każdej ekipy wraz z kontaktowymi numerami telefonów  oraz pełną nazwą podmiotu który jest reprezentowany przez uczestników konkursu.

Każda ekipa musi otrzymać od organizatora  potwierdzenie udziału , bez którego nie może uczestniczyć w konkursie.

II.  Zasady organizacyjne

 

1.   Produkty , które będą wykorzystane w konkursie uczestnicy muszą   

      zapewnić sobie we własnym zakresie.

 

2. Organizator zobowiązuje się  do  przygotowania stanowiska do prezentacji   

    potraw.

Uczestnicy konkursu są odpowiedzialni za wystrój prezentowanego stanowiska.

Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania i serwowania dań konkursowych każda ekipa zabezpiecza w własnym zakresie.

III.   Zasady  przeprowadzenia konkursu :

 

Każda z ekip będzie miała do wykonania dwie  potrawy z produktów ekologicznych ( na

     zimno).

2. Do przygotowania potraw zaleca się wykorzystywanie produktów takich   

     jak: przyprawy  korzenne,  bakalie i inne dodatki.

Każda ekipa musi wykonać po 5 porcji każdego z dwóch dań konkursowych .

Czas przygotowania od momentu wejścia na stanowisko, do momentu zakończenia pracy nie może przekroczyć 2 godzin.

5. Przed konkursem nastąpi losowanie stanowisk konkursowych.

6.Produkty spożywcze użyte w konkursie powinny być poddane wcześniejszej    

   obróbce  technologicznej.

Każda ekipa zobowiązana jest do przekazania przed konkursem dla jury opis potrawy zawierający: składniki potrawy, sposób przyrządzania,  opis tradycji ; czasu i miejsca serwowania potrawy. Dostarczenie opisu jest warunkiem dopuszczenia ekipy do konkursu.

 W skład oceny wchodzą następujące kryteria:

 • smak potrawy,
 • estetyka potrawy,
 • estetyka stołu,
 • oryginalna nazwa potrawy.

IV Nagrody :

1.  I nagroda – statuetka i nagroda rzeczowa

2.  II nagroda –  statuetka i nagroda rzeczowa            

3.  III nagroda –  statuetka i nagroda rzeczowa

Zgłoszenie na konkurs EKO-MIX

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

 

Krystyna Piertuszewska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty