12.05.2014
Agnieszka Muszka

Kwietniowe obrady

Kwietniowe obrady

Wyjątkowo w połowie kwietnia spotkali się gryfowscy radni, by dyskutować o sprawach gminy i podejmować decyzje.

Głównym tematem kwietniowej sesji była gospodarka wodno-ściekowa, a także ocena działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. Te dwie kwestie zdominowały spotkanie, podczas którego jego uczestnicy – radni, włodarze miasta i gminy oraz kierownicy samorządowych jednostek – mogli poznać szczegóły funkcjonowania miejskich wodociągów i ocenić pracę ZBGKiM. Oczywiście nie zabrakło dyskusji, która oscylowała m.in. wokół bieżących problemów gminy, o czym mówił burmistrz Olgierd Poniźnik, prezentując informację nt. realizacji uchwał i zarządzeń od czasu ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wśród uchwał, które zostały przedłożone radnym do podjęcia, znalazła się decyzja o przyznaniu parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śl. 15 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy Grupie Ukrzyżowania. Oprócz tego podjęto decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta. Radni określili także tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a na koniec na mocy uchwały nieodpłatnie przekazali prawa własności nieruchomości położonych w obrębie obszaru odbudowy koryta Oldzy na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział we Lwówku Śl.

Głównym tematem kwietniowej sesji była gospodarka wodno-ściekowa, a także ocena działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. Te dwie kwestie zdominowały spotkanie, podczas którego jego uczestnicy – radni, włodarze miasta i gminy oraz kierownicy samorządowych jednostek – mogli poznać szczegóły funkcjonowania miejskich wodociągów i ocenić pracę ZBGKiM. Oczywiście nie zabrakło dyskusji, która oscylowała m.in. wokół bieżących problemów gminy, o czym mówił burmistrz Olgierd Poniźnik, prezentując informację nt. realizacji uchwał i zarządzeń od czasu ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Wśród uchwał, które zostały przedłożone radnym do podjęcia, znalazła się decyzja o przyznaniu parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śl. 15 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy Grupie Ukrzyżowania. Oprócz tego podjęto decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta. Radni określili także tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a na koniec na mocy uchwały nieodpłatnie przekazali prawa własności nieruchomości położonych w obrębie obszaru odbudowy koryta Oldzy na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział we Lwówku Śl.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty