20.03.2017
Agnieszka Muszka

Kształcenia zawodowe w ZSOiZ w Firmie Bosch

Kształcenia zawodowe w ZSOiZ w Firmie Bosch

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wezmą udział w kursie specjalistycznym w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.
Pierwsze szkolenia odbyły się w czasie ferii zimowych były skierowane do nauczycieli i współpracujących z naszą szkołą instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw Autoserwis Mirosław Byczko w Gryfowie Śląskim, Zakład Usługowo-Handlowy Kiryk Paweł  w Olszynie, Naprawa Pojazdów Samochodowych Andrzej Ciaciek w Olszynie.
Ukończenie kursów przez nauczycieli pozwoli nabyć kompetencje, które wpłyną na zmodyfikowanie programów nauczania realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu i będą dostosowane do wymagań rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz wyzwań gospodarki opartej o wiedzę.  

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wezmą udział w kursie specjalistycznym w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie. Pierwsze szkolenia odbyły się w czasie ferii zimowych były skierowane do nauczycieli i współpracujących z naszą szkołą instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw Autoserwis Mirosław Byczko w Gryfowie Śląskim, Zakład Usługowo-Handlowy Kiryk Paweł  w Olszynie, Naprawa Pojazdów Samochodowych Andrzej Ciaciek w Olszynie.

Ukończenie kursów przez nauczycieli pozwoli nabyć kompetencje, które wpłyną na zmodyfikowanie programów nauczania realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu i będą dostosowane do wymagań rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz wyzwań gospodarki opartej o wiedzę.  

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.3 – Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 30.09.2018r. Wartość projektu: 520.260 zł.
Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl., dostosowanego do potrzeb rynku pracy i ukierunkowanego na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów  i nauczycieli. Odbędą się specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki, zostanie przeprowadzona modyfikacja programów nauczania a także będzie miało miejsce częściowe doposażenie pracowni szkolnej. Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik pozwoli absolwentom łatwiej zdobyć i utrzymać pracę.
 Projekt obejmuje działania związane z: 
przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych w Centrum Szkoleń Techniki Motoryzacji Bosch w Warszawie z diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkoleń przejdą 80h specjalistyczny kurs techniczny, 
modyfikacją przez nauczycieli programów nauczania w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych, 
przeprowadzenia staży/praktyk w Bosch Services na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, 
doposażenia pracowni w innowacyjne urządzenia diagnostyczne i materiały edukacyjne obejmujące nowoczesne modele silników, które będą wykorzystywane w procesie edukacji. 
Renata Nowak

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.3 – Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 30.09.2018r. Wartość projektu: 520.260 zł.
Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl., dostosowanego do potrzeb rynku pracy i ukierunkowanego na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów  i nauczycieli. Odbędą się specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki, zostanie przeprowadzona modyfikacja programów nauczania a także będzie miało miejsce częściowe doposażenie pracowni szkolnej. Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik pozwoli absolwentom łatwiej zdobyć i utrzymać pracę. Projekt obejmuje działania związane z:

  przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych w Centrum Szkoleń Techniki Motoryzacji Bosch w Warszawie z diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkoleń przejdą 80h specjalistyczny kurs techniczny,

  modyfikacją przez nauczycieli programów nauczania w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych,

  przeprowadzenia staży/praktyk w Bosch Services na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim,

  doposażenia pracowni w innowacyjne urządzenia diagnostyczne i materiały edukacyjne obejmujące nowoczesne modele silników, które będą wykorzystywane w procesie edukacji. 
Renata Nowak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty