21.10.2015
Agnieszka Muszka

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2016 roku.” 

Czas rozpoczęcia konsultacji:  26  października  2015 r.

Czas zakończenia konsultacji: 9  listopada 2015 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 9  listopada  2015 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  nr  XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r.  i  nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załączniki do pobrania:

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/282622/konsultacje_z_organizacjami_pozarzadowymi

Drukuj/generuj pdf

Na skróty