13.04.2010
Agnieszka Muszka

Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu rewitalizacji

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza  mieszkańców ,organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Gryfów Śląski. Spotkanie odbędzie się w wtorek, 18 maja 2010 r., o godz. 14, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gryfowie Śląskim, sala nr 2.

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwraca się do mieszkańców Gryfowa Śląskiego o wyrażenie opinii na projektu programu rewitalizacji  naszego miasta.

 

Wnioski w formie pisemnej prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, drogą
e-mailową lub listownie (na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem " rewitalizacja") w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski pokój nr 4 do dnia 17 czerwca 2010r.

 

  1. Lokalny program rewitalizacji (4.10 Mb)
Drukuj/generuj pdf

Na skróty