25.10.2016
Agnieszka Muszka

Konkurs UKWIECONE MIASTO rozstrzygnięty!

Konkurs UKWIECONE MIASTO rozstrzygnięty!

Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się dnia 25 października 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim zostały ogłoszone wyniki konkursu „Ukwiecone miasto”.

Do konkursu zgłosiło się ogółem 13 posesji w 4 kategoriach:
I. Najpiękniej ukwiecony balkon lub okna
II. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej
III. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej
IV. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Małgorzata Uhornicka – przewodnicząca komisji –  Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim
2. Barbara Baszak – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
3. Jolanta Kozdęba – członek komisji – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
4. Magdalena Nowak – członek komisji – podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
dokonała dwukrotnego przeglądu posesji zgłoszonych do konkursu oraz zaproponowała ujęcie do konkursu następujących posesji:
1) w kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej” posesję nr 7a przy ul. Sikorskiego Pani Łucji Wysopal
2) w kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych”
– TU WARTA ul. Rynek 16 – Państwo Jolanta i Leszek Kołosionkowie,
– Restauracja „Pasja” ul. Kolejowa 25 – Państwo Maria i Józef Wolarowie,
– Restauracja-Pizzeria „La Storia” ul. Wojska Polskiego 27 – Państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy.

Po przeprowadzonych lustracjach i dokonaniu oceny poszczególnych posesji komisja postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami:

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony balkon lub okna”:

    III miejsce – 100 zł – Pani Irena Włodarek ul. Rynek 31/2
    II miejsce – 3 x 200 zł – ex aequo: Pani Maria Swat ul. Lwowska 2/4
                        Pani Helena Jurek ul. Lwowska 4/4
                        Pani Danuta Kolarska ul. Lwowska 2/5
    I miejsce – 300 zł –  Pani Iwona Brodzińska ul. Akacjowa 2/2

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej”:

    III miejsce – 200 zł – Pani Elżbieta Raubo ul. Akacjowa 2/1
    II miejsce – 300 zł – Pani Łucja Wysopal ul. Sikorskiego 7a
    I miejsce – 400 zł – Państwo Helena i Tadeusz Pakulscy ul. Wiśniowa 7

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej”:

    III miejsce – 2 x 200 zł – ex aequo:
                Polska Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 49
                Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 21a
    II miejsce – 2 x 400 zł – ex aequo:
                Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 20-22-24
                Spółdzielnia Mieszkaniowa „W Dolinie” ul. Żeromskiego 16-22
    I miejsce – 700 zł – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 2-4

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo- handlowych”:

Wyróżnienie – Państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy Restauracja-Pizzeria „La Storia” ul. Wojska Polskiego 27
III miejsce – 100 zł – Pani Maria Sawczak ul. Wiśniowa 18
II miejsce – 200 zł – Państwo Jolanta i Leszek Kołosionkowie TU WARTA ul. Rynek 16
I miejsce – 300 zł – Państwo Maria i Józef Wolarowie Restauracja „Pasja” ul. Kolejowa 25
   
Komisja zaproponowała również, aby w przyszłym roku rozszerzyć formułę konkursu o ogólną dbałość o estetykę posesji, a także formę plebiscytu polegającego na głosowaniu mieszkańców na stronie internetowej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Do konkursu zgłosiło się ogółem 13 posesji w 4 kategoriach:

       I.           
Najpiękniej ukwiecony balkon lub okna

    II.           
Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie
jednorodzinnej

 III.           
Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie
wielorodzinnej

 IV.           
Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach
usługowo-handlowych.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Małgorzata Uhornicka –
  przewodnicząca komisji –  Dyrektor
  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie
  Śląskim
 2. Barbara Baszak – członek komisji – Towarzystwo
  Miłośników Gryfowa Śląskiego
 3. Jolanta Kozdęba – członek komisji – inspektor ds.
  obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 4. Magdalena Nowak – członek komisji – podinspektor ds.
  ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów
  Śląski

dokonała dwukrotnego przeglądu posesji zgłoszonych do konkursu oraz zaproponowała
ujęcie do konkursu następujących posesji:

1)     
w kategorii „Najpiękniej
ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej”
posesję nr 7a przy
ul. Sikorskiego Pani Łucji Wysopal

2)     
w kategorii „Najpiękniej
ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych”

TU WARTA ul. Rynek 16 – Państwo Jolanta i Leszek Kołosionkowie,

Restauracja „Pasja” ul. Kolejowa 25 – Państwo Maria i Józef
Wolarowie,

Restauracja-Pizzeria „La Storia” ul. Wojska Polskiego 27 –
Państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy.

Po
przeprowadzonych lustracjach i dokonaniu oceny poszczególnych posesji komisja
postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami:

 

W
kategorii „Najpiękniej ukwiecony balkon
lub okna”

 

            III miejsce – 100 zł – Pani Irena
Włodarek ul. Rynek 31/2

II miejsce – 3 x 200 zł – ex aequo:    Pani Maria Swat ul. Lwowska 2/4

Pani
Helena Jurek ul. Lwowska 4/4

Pani
Danuta Kolarska ul. Lwowska 2/5

            I miejsce – 300 zł –  Pani Iwona Brodzińska ul. Akacjowa 2/2

 

W
kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek
kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej”

 

            III miejsce – 200 zł – Pani Elżbieta
Raubo ul. Akacjowa 2/1

            II miejsce – 300 zł – Pani Łucja
Wysopal ul. Sikorskiego 7a

            I miejsce – 400 zł – Państwo Helena
i Tadeusz Pakulscy ul. Wiśniowa 7

 

W
kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek
kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej”

 

III miejsce – 2 x 200 zł – ex aequo:

                                               Polska
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubańska 49

                                               Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Kolejowa 21a

            II miejsce – 2 x 400 zł – ex aequo:

Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 20-22-24

Spółdzielnia
Mieszkaniowa „W Dolinie” ul. Żeromskiego 16-22

            I miejsce – 700 zł – Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Lwowska 2-4

 

W
kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek
kwiatowy przy obiektach usługowo- handlowych”

 

Wyróżnienie
– Państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy Restauracja-Pizzeria

„La
Storia” ul. Wojska Polskiego 27

III miejsce – 100 zł – Pani Maria
Sawczak ul. Wiśniowa 18

II miejsce – 200 zł – Państwo Jolanta i
Leszek Kołosionkowie

         
                         TU WARTA
ul. Rynek 16

I miejsce – 300 zł – Państwo Maria i
Józef Wolarowie

         Restauracja „Pasja” ul. Kolejowa 25

           

Komisja zaproponowała również, aby w przyszłym roku rozszerzyć formułę
konkursu
o ogólną dbałość o estetykę posesji, a także formę plebiscytu polegającego na
głosowaniu mieszkańców na stronie internetowej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Drukuj/generuj pdf

Na skróty