23.09.2016
Agnieszka Muszka

KONKURS rozstrzygnięty

KONKURS rozstrzygnięty

KONKURS  „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” rozstrzygnięty
Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się w dniu 20 września 2016 r. w Proszówce zostały ogłoszone wyniki konkursu  „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 18 posesji z wszystkich Sołectw naszej Gminy: Ubocze – 5; Rząsiny – 4; Krzewie Wielkie – 2; Młyńsko – 2; Proszówka – 1; Wieża – 2, Wolbromów – 2.
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Małoszczyk – plastyk, Stella Suhako-Wróblewska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Witold Mikos – Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów śląski,  Jerzy Guzy- Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i Paweł Rubaj – Biblioteka Miejska w Gryfowie Śląskim  po dokonaniu oceny poszczególnych  posesji  postanowiła przyznać :
– I miejsce –        Beata i Radosław Gawlakowie – Ubocze  
– II miejsce –   Renata i Artur Szostakowie Ubocze
– III miejsce –  Edyta i Wojciech Pawlukowie – Rzęsiny  

oraz  wyróżnić :
1). Barbarę i Jerzego  Pasiaków-Wieża,
2). Elżbietę  i Bogdana  Roskowińskich- Rząsiny;
3). Krystynę  i Witolda  Hasiuków – Proszówka;
4). Elżbietę i Sławomira Łopągów- Wolbromów;
5). Alicję i Franciszka Polesiaków – Ubocze;
6). Janinę  i Marka Sokołowskich  – Młyńsko;
7). Małgorzatę i Krzysztofa  Bentkowskich – Krzewie Wielkie.

Punkty były przyznawane za : utrzymanie czystości, ładu i porządku na posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury, estetykę zabudowań, oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji oraz rozwiązania ekologiczne i regionalne.  
    Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno tym nagrodzonym i wyróżnionym, jak tez tym, którzy w tym roku wyróżnienia nie dostali.

Link do prezentacji http://www.biblioteka.gryfow.pl/konkurs-prezentacja-www.exe

Drukuj/generuj pdf

Na skróty