07.03.2012
Agnieszka Muszka

Konkurs na składanie wniosków

Konkurs na składanie wniosków

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych środków: 706 575,00 zł
2.  Różnicowanie działań w kierunku działalności nierolniczej- limit dostępnych środków: 550 000,00zł
3. Odnowa i rozwój wsi – limit dostępnych środków: 1 813 060,41zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” – limit
dostępnych środków:  754 403,00 zł


Termin składania wniosków: od dnia 23.03.2012 do dnia 20.04.2012 roku

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce „PROW”- Pliki do pobrania, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  www.arimr.gov.pl.

 

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.            Operacja musi być zgodna z:

– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.            Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

– co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,

– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

– co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi.

Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300,  59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00)

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty