27.09.2011
Agnieszka Muszka

Konkurs na najlepszego Sołtysa

Konkurs na najlepszego Sołtysa

Kto zostanie najpopularniejszym gospodarzem w naszym regionie? O tym zdecydują nasi Czytelnicy. Zapraszamy do zabawy. Zwycięzca otrzyma tytuł: „Najlepszy Sołtys”. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj 20 września i przez 8 kolejnych tygodni oczekujemy na zgłoszenia kandydatów z naszego regionu. Zgłoszeń należy dokonywać na wydrukowanych w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” kuponach.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych oddanych swoim społecznościom lokalnym sołtysów. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe: Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich. 
Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap wyłoni 10 laureatów z największą ilością głosów (kupony + sms-y). Ta dziesiątka zostanie zaprezentowana na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” w dniu 22 listopada br. Spośród tych laureatów zostanie wybrany „Najlepszy Sołtys” – wyboru ponownie dokonają nasi Czytelnicy przesyłając kupony i wysyłając sms-y. 10 stycznia 2012 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Dolnośląska Izba Rolnicza i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych oddanych swoim społecznościom lokalnym sołtysów. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe: Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich. 
Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap wyłoni 10 laureatów z największą ilością głosów (kupony + sms-y). Ta dziesiątka zostanie zaprezentowana na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” w dniu 22 listopada br. Spośród tych laureatów zostanie wybrany „Najlepszy Sołtys” – wyboru ponownie dokonają nasi Czytelnicy przesyłając kupony i wysyłając sms-y. 10 stycznia 2012 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
Patronat honorowy nad konkursem objęli Dolnośląska Izba Rolnicza i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU „Najlepszy Sołtys”

 

 1. Organizatorem konkursu jest tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego, części jaworskiego – Bolków, złotoryjskiego Wojcieszów, Świerzawa.
 3. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach.
 4. Oba etapy prowadzone będą na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.
 5. Tytuł „Najlepszy Sołtys” przyznaje się tylko jednej osobie.
 6. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (indywidualnie i w grupach), rady parafialne, a także: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.
 7. Do konkursu może zostać zgłoszony każdy urzędujący sołtys.
 8. Kandydatem do udziału w konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.
 9. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.
 10. Zgłoszeń należy dokonywać na kuponach zamieszczanych cotygodniowo w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie”. Kupony należy wypełnić czytelnie.
 11. Zgłoszeń należy dokonywać na adres redakcji: Tygodnik „Nowiny Jeleniogórskie”. ul. Skłodowskiej 13, 58-500 Jelenia Góra z zachowaniem ważności dat na kuponach.
 12. W I etapie wybranych zostanie 10 laureatów, którzy przejdą do II etapu.
 13. O zakwalifikowaniu się do pierwszego i drugiego etapu decyduje ilość nadesłanych kuponów oraz sms-ów.
 14. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi 22 listopada br. na łamach tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”. 
 15. 22 listopada zaprezentowanych będzie 10 kandydatów ubiegający się o tytuł „Najlepszy Sołtys”.
 16. Drugi etap będzie trwał do 31 grudnia br. Do tego czasu będą przyjmowane będą kupony i sms-y na „Najlepszego Sołtysa”.
 17. Honorowy patronat nad konkursem obejmują Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląska Izba Rolnicza.
 18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2012 roku na łamach tygodnika i w siedzibie redakcji „Nowin Jeleniogórskich”.
 19. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby konkursu.
 20. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r., nr 133, poz. 883 z późn.zm.), wykorzystane dla celów związanych jedynie z realizacją Konkursu.
 21. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
 22. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
<źródło>

Drukuj/generuj pdf

Na skróty