09.09.2008
Agnieszka Muszka

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2008 r. Termin składania ofert upływa 26 września 2008 r.


Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, związków, izb oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w szczególności działających na rzecz osób niepełnosprawnych.Rodzaje zadań objętych konkursem:


A. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;


B. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy w szczególności przez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – finansowane będzie zorganizowanie giełd pracy dla osób niepełnosprawnych;


C. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;


D. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.


Na realizację przeznaczono środki w łącznej wysokości ponad 1.480.000 zł. Termin składania ofert upływa 26 września 2008 r. Zadania należy zakończyć do 19 grudnia 2008r.


Więcej informacji na stronie www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce: Ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego/Konkursy/Ogłoszenia o konkursach.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty