27.09.2016
Agnieszka Muszka

Koniec kłopotów mieszkańców ul. Słonecznej

Koniec kłopotów mieszkańców ul. Słonecznej

Przy ulewnych deszczach ul Słoneczna była regularnie podtapiana. Stanowiło to bardzo duży problem dla jej mieszkańców. Obecnie dobiega końca jej przebudowa.
Głównym powodem remontu ul. Słonecznej były problemy z odwodnieniem, złe wyprofilowanie, brak  studni odwadniających, wszystko to powodowało, że przy ulewnych deszczach posesje mieszkańców były zalewane. 

Przy ulewnych deszczach ul Słoneczna była regularnie podtapiana. Stanowiło to bardzo duży problem dla jej mieszkańców. Obecnie dobiega końca jej przebudowa.Głównym powodem remontu ul. Słonecznej były problemy z odwodnieniem, złe wyprofilowanie, brak  studni odwadniających, wszystko to powodowało, że przy ulewnych deszczach posesje mieszkańców były zalewane. 

Do przetargu stanęło pięciu wykonawców, jako wykonawcę wybrano firmę Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import Józef Potocki z Rakowic Małych. Umowa z wykonawcą  została podpisana  19 lipca, a prace zakończą się we wrześniu. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej oraz trzy wpusty uliczne (kratki ściekowe).Wartość zadania to 120 019,06 zł – środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu gminy Gryfów Śląski.
Szczegółowy zakres wykonanych prac:
– ściek z kostki betonowej szer. 20 cm – 85 mb 
– powierzchnia chodników z kostki betonowej – 190 m 
– długość krawężnika zatopionego 188 mb 
– powierzchnia jezdni  z MMA- 380,9 m2
– kanalizacja deszczowa – 90 m 
Przy okazji wymieniono także sieć wodociągową, która była w bardzo złym stanie. Prace w tym zakresie wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Łącznie było to 90 m sieci plus dziewięć przyłączy do budynków.
Na podstawie informacji
inspektora ds. drogownictwa: Arkadiusza Klaska
M.

Do przetargu stanęło pięciu wykonawców, jako wykonawcę wybrano firmę Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import Józef Potocki z Rakowic Małych. Umowa z wykonawcą  została podpisana  19 lipca, a prace zakończą się we wrześniu. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej oraz trzy wpusty uliczne (kratki ściekowe).Wartość zadania to 120 019,06 zł – środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu gminy Gryfów Śląski.
Szczegółowy zakres wykonanych prac:
– ściek z kostki betonowej szer. 20 cm – 85 mb – powierzchnia chodników z kostki betonowej – 190 m – długość krawężnika zatopionego 188 mb – powierzchnia jezdni  z MMA- 380,9 m2- kanalizacja deszczowa – 90 m 

Przy okazji wymieniono także sieć wodociągową, która była w bardzo złym stanie. Prace w tym zakresie wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Łącznie było to 90 m sieci plus dziewięć przyłączy do budynków.

Na podstawie informacji inspektora ds. drogownictwa: Arkadiusza Klaska

M.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty