01.06.2009
Agnieszka Muszka

KONFERENCJA Forum Partnerstw Lokalnych

KONFERENCJA Forum Partnerstw Lokalnych

     Już 16 czerwca 2009 odbędzie się II Konferencja na rzecz rozwoju partnerstw lokalnych pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Forum Partnerstw Lokalnych „Perspektywy i wyzwania rozwoju partnerstwa lokalnego na Dolnym Śląsku”.
   Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerstwa lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, lokalne grupy działania, oraz wszelkie podmioty zainteresowane rozwojem współpracy partnerskiej na swoim terenie.
    
     Forum zostanie otwarte częścią plenarną, podczas której zaprezentowany będzie model wsparcia budowy partnerstwa lokalnego, możliwości finansowania działań partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przeanalizowany wymiar ekonomiczny współpracy partnerskiej. Część plenarna będzie doskonałą okazją do zapoznania się z możliwymi kierunkami rozwoju partnerstwa lokalnego. Główną częścią Forum będą dwa panele dyskusyjne, do udziału w których zaprosiliśmy ekspertów i praktyków z całej Polski, którzy zaprezentują swoje osiągnięcia, oraz podzielą się swoimi doświadczeniami. Zaprezentowane zostaną przykłady funkcjonujących partnerstw lokalnych, ich działań sukcesów i metod radzenia sobie z trudnościami.Panel I – Partnerstwo lokalne a rozwój przestrzeni miejskiej – adresowany jest do przedstawicieli podmiotów prowadzących swoje działania na obszarze miast. Biorąc udział w tym panelu dowiedzą się Państwo m.in.:


Co Witkacy ma do Słupska?

Co Nadodrze ma wspólnego z Paryżem?

Jak 22,5 milimetra rozwija aktywność społeczną?


Panel II – Partnerstwo lokalne a rozwój obszarów wiejskich – przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenach wiejskich.Biorąc udział w tym panelu dowiedzą się Państwo m.in.:


Czy w Bałtowie żyją dinozaury?

Co to jest wioska Hobbitów?

Kto ryczy w Baryczy?


    Rezultatem dyskusji panelowych będzie wypracowanie rekomendacji dla podmiotów zaangażowanych w rozwój partnerstwa lokalnego na Dolnym Śląsku. Wspólnie będziemy szukali odpowiedzi na dwa główne pytania:


1) Jakie są perspektywy dla rozwoju współpracy partnerskiej na obszarach miejskich i wiejskich Dolnego Śląska do 2015 roku?
2) Jakie wyzwania stoją przed partnerstwami lokalnymi na Dolnym Śląsku?

    Forum zakończone zostanie częścią plenarną, podsumowującą dyskusje panelowe dwóch grup.


    W trakcie trwania Forum zostaną wystawione stanowiska prezentujące: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejską Współpracę Terytorialną.


Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca.

Prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia, w temacie maila prosimy o wpisanie FPL.

Szczegółowych informacji udzielają: Wioleta Basta i Paulina Dobrowolska pod jeleniogórskim numerem telefonu: (075) 642-20-00.


Forum jest organizowane w ramach Regionalnych Ośrodków EFS z Wrocławia i Jeleniej Góry.
Konferencja finansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROGRAM
KARTA ZGŁOSZENIA
Drukuj/generuj pdf

Na skróty