20.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Komunikat ws. otwarcia przedszkola publicznego w Gryfowie Śląskim

Komunikat ws. otwarcia przedszkola publicznego w Gryfowie Śląskim

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W ramach łagodzenia obostrzeń podjętych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli.

Jednakże decyzję o otwarciu tych placówek opieki nad dziećmi podejmuje organ prowadzący tj. Gmina Gryfów Śląski reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Po dogłębnej analizie wytycznych dla przedszkoli wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną po konsultacji z Dyrektorem Przedszkola w Gryfowie Śląskim

postanowiono uruchomić z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie przedszkola na następujących warunkach:

 • ogranicza się ilość dzieci, biorąc pod uwagę pierwszeństwo do korzystania dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
 • w drugiej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem rodzica o zaistnieniu takiej sytuacji
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna
 • zgodnie z w/w wytycznymi Szanowny Rodzicu:
 • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż
  dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z placówki.
 • przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu

 /-/ Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty