25.11.2013
Agnieszka Muszka

KOMUNIKAT – Numer alarmowy

KOMUNIKAT – Numer alarmowy

Burmistrza Gminy i Miasta  Gryfów Śląski

Informuję, że w związku z pismem   Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2013 r. Nr BZ-SPR.6311.167.2013.RW,   od dnia 28 listopada 2013 roku obszar działania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  we Wrocławiu (WCPR) w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 będzie obejmował całe województwo dolnośląskie, to znaczy wszystkie  zgłoszenia na numer 112 z   obszaru województwa będą kierowane do w/w Centrum. 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty