27.02.2022
Paweł Cerkanowicz

KOMUNIKAT – GRYFÓW ŚLĄSKI SOLIDARNY Z UKRAINĄ

KOMUNIKAT – GRYFÓW ŚLĄSKI SOLIDARNY Z UKRAINĄ

Bardzo dziękuję Dyrekcji i pracownikom Żłobka Miejskiego, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 a także Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za odruch serca i podjętą inicjatywę zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców    (szczegóły na ich stronach internetowych).

Bardzo dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy, którzy wyrazili chęć udzielenia pobytu uchodźcom w swoich domach. Proszę o dalsze zgłoszenia na nr telefonu zarządzania kryzysowego Gminy 757811417, 667777146 lub bezpośrednio do Burmistrza 757813495, 667777141.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty