20.03.2019
Agnieszka Muszka

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy i Miasta  Gryfów Śląski

W związku z pismem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu w sprawie uhonorowania medalami Za Zasługi Dla Obronności” rodziców, których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną lub zawodową służbę wojskową, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski prosi o przekazanie w terminie do dnia 15 maja 2019 roku do tut. Urzędu przez osoby spełniające powyższe wymogi następujących danych: 

Dane dotyczące rodziców (nazwisko, imię, data urodzenia i imię ojca, adres zamieszkania).

Dane dotyczące dzieci (nazwisko – jeśli jest inne niż rodzica, imię, PESEL ,adres zamieszkania, ogólne informacje o miejscu pełnieniu służby: nazwa Jednostki Wojskowej, stanowisko).

Bliższych informacji udziela p. Stanisław Jóźwiak w Urzędzie GiM Gryfów Śląski, Rynek 1, parter, pok. Nr 1, tel. 75 78 11 417. 

                                                                                            Burmistrz   Gminy i Miasta

                                                                                                 / – / Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty