25.06.2021
Grzegorz Bielak

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski wpłynął wniosek Firmy Eko Serwis z siedzibą w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego polegającego na: „Budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru” na działkach o nr ewid. 758/7, 758/6 w miejscowości Ubocze. Po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem powzięto wątpliwości czy z racji posiadania przez Gminę Gryfów Śląski w pobliżu planowanej inwestycji nieruchomości w postaci działek gruntów o numerach 1003, 1005/2, 775/1 Gmina nie powinna wyłączyć się z prowadzonego postępowania administracyjnego. Złożony w tym zakresie wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze został uznany za zasadny i ustalono, że Gmina Gryfów Śląski nie może prowadzić powyższego postępowania. Pełna treść postanowienia w tym zakresie została umieszczona: www.bip.gryfow.pl. Dzięki powyższej sytuacji Gmina Gryfów Śląski uzyskała status strony postępowania administracyjnego i będzie mogła w nim aktywnie uczestniczyć reprezentując interesy mieszkańców Gminy Gryfów Śląski.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

/-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty