28.01.2009
Agnieszka Muszka

Komu Złotą Rybkę?

Komu Złotą Rybkę?

Komitet organizacyjny prosi o typowanie kandydatów do odznaczenia „Złota Rybka 2009”
w kategoriach: zasłużona osoba, pionier Gryfowa Śląskiego, osoba spoza miasta i gminy Gryfów Śląski, która zasłużyła się dla naszej gminy i jej mieszkańców oraz osoba, która zasłużyła się w teraźniejszej, bieżącej działalności dla naszego samorządu.
Kandydatury prosimy składać wraz z uzasadnieniem na adres e-mail: sekretarz@gryfow.pl, w sekretariacie UGiM Gryfów Śląski lub w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zapraszamy Państwa serdecznie do nadsyłania swoich typów.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty