04.03.2009
Agnieszka Muszka

Kolejne dotacje dla Gryfowa Śląskiego

Kolejne dotacje dla Gryfowa Śląskiego

Gmina Gryfów Śląski nie próżnuje w temacie pozyskiwania dotacji. Wnioski piszą nie tylko pracownicy urzędu, ale również wszystkich jednostek podległych. Determinacja urzędników przynosi coraz częściej pozytywne efekty w postaci  dodatkowych grantów. Ostatnio udało się pozyskać  w konkursach dodatkowe fundusze na następujące zadania:

– W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury W Gryfowie Śląskim i przyznał 30 tys. złotych na realizację imprezy kulturalnej – „Festiwal bez granic 2009” w ramach tegorocznych Kwisonaliów.


– Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim przyznając 10 tys. zł za realizację imprezy kulturalnej – „Festiwal bez granic 2009” w ramach tegorocznych Kwisonaliów. 


– Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie Gryfów Śląski dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w wysokości 70 tys. zł na zgłoszone do realizacji zadanie „Remont i kolorystyka elewacji ścian wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont wieży ratusza.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty