30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Ubocze

Kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Ubocze

 Z kilku zaplanowanych na 2021 r.  zadań drogowych została zakończona przebudowa drogi w miejscowości Ubocze o długości 200 mb. Jest to droga prowadząca do wielu zabudowań. Jezdnia została wykonana w technologii bitumicznej i szerokości 3,5 m. W celu prawidłowego odwodnienia drogi w najniższym miejscu wykonano studzienkę kanalizacji deszczowej wraz z kanałem odprowadzającym. Wykonawcą ww. inwestycji jest Firma Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import Józef Potocki. Całkowity koszt przebudowy to 155 597,46 zł w tym koszt dokumentacji projektowej 7 380,00 oraz nadzoru inwestorskiego  5 166,00  zł.

 

 

Anna Petruch

Ref.ds drogownictwa

Drukuj/generuj pdf

Na skróty