30.07.2021
Paweł Cerkanowicz

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela), o godz.17.00 na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu zostaną włączone syreny alarmowe i wyemitowany sygnał:

„Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 274  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                          /-/Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty