09.06.2010
Agnieszka Muszka

Jubileuszowa „Sygnaturka”

Jubileuszowa „Sygnaturka”

Nasz region od dawna słynął licznymi publikacjami o wymiarze regionalnym, ale także i tym lokalnym, wiejskim czy wręcz parafialnym. Takim fenomenem jest kwartalnik „Sygnaturka”, który już po raz 10. zawitał pod strzechy parafian w Rząsinach.

To – można by tak rzec – jubileuszowe dziesiąte wydanie gazetki jest okazją do zaprezentowania jej szerszemu gronu czytelników i pokazania, że mając dobre chęci, nieco umiejętności oraz mnóstwo pomysłów stworzyć można całkiem dobre pisemko, które stać się może swoistą kroniką życia w parafii. Jubileuszowy numer z datą 3 maja 2010 roku otwiera temat katastrofy pod Smoleńskiem oraz wstępniak ks. proboszcza Stanisława Bakesa. Jednak jednym z wiodących tematów jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której rząsiński duszpasterz brał udział. Osobiste refleksje i wspomnienia z miejsc uświęconych życiem, męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Jak pisze ks. proboszcz – inaczej się czyta teraz Pismo św., kiedy oczyma duszy widzi się Ziemię Świętą. Poza tym w jubileuszowym wydaniu znaleźć możemy relacje ze spotkania z Taizé w Poznaniu, wspomnienie o szkole podstawowej w Wolbromowie, strażakach z tej wsi czy leśnikach z Rząsin. Ciekawa tematyka religijna i społeczna oraz garść fotografii na pewno jest atutem tego niewielkiego parafialnego pisemka, nad którym pracuje aż 15 osób. Jednak okazuje się, że „Sygnaturka” ma swoich miłośników nie tylko w parafii MB Ostrobramskiej w Rząsinach. Jednym z wiernych entuzjastów i czytelników kwartalnika jest sam burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, który nie kryje satysfakcji z tego, że taka inicjatywa została podjęta przez mieszkańców i cieszy się powodzeniem. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że już niebawem ukażą się kolejne numery – bogate w treści, ale także będące znakomitym świadectwem życia miejscowej ludności.

 

Ziemia Lubańska Nr 11(394) * 9-23.06.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty