09.12.2014
Agnieszka Muszka

Jubileusz 100-latki

Jubileusz 100-latki

W dniu 8 grudnia 2014r. Pani Bronisława Ściban, mieszkanka Wieży, obchodziła swoje setne urodziny.

Pani Bronisława urodziła się w miejscowości Czabarówka woj. Tarnopol, obecnie Ukraina,

w rodzinie Józefy i Franciszka Ogonowskich. W 1938r. wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci.

Do zakończenia wojny mieszkała w miejscowości Czabarówka, natomiast od 21 grudnia 1946r., w wyniku przesiedlenia na ziemie zachodnie, zamieszkała w Wieży.

Przez całe życie pracowała we własnym gospodarstwie rolnym.

Aby uczcić tak ważne wydarzenie, w poniedziałek, 8 grudnia, o godzinie 12:00,

na spotkanie z Jubilatką udali się: Burmistrz Gminy i Miasta – Olgierd Poniźnik, Przewodniczący Rady Miejskiej – Robert Skrzypek oraz radny Rady Miejskiej –Jerzy Guzy.

Delegacja wręczyła pani Bronisławie List Gratulacyjny w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz drobny upominek.

Przekazano również Listy Gratulacyjne od Pani Premier RP – Ewy Kopacz i Wojewody Dolnośląskiego –Tomasza Smolarza.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Lubaniu z panią Kierownik Lucyną Klusik oraz członkowie Miejsko-Gminnego PKPS z Prezesem Zarządu – Stanisławem Dasiakiem.

Ciekawostką jest to, że przekazaliśmy Pani Bronisławie, jej pierwszy dowód osobisty,

 z 1938r., życzyliśmy jej również dalszych lat życia, przynajmniej 150 mówi burmistrz Olgierd Poniźnik.

Po życzeniach i gratulacjach Jubilatka poczęstowała wszystkich tortem.

A.M.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty