14.03.2019
Agnieszka Muszka

IV edycja Dolnośląskie Małe Granty

IV edycja Dolnośląskie Małe Granty

20 marca br. ruszy nabór do kolejnej edycji Dolnośląskich Małych Grantów.
O grant może starać się grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.
Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000,00 zł.
Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000,00 zł.

20 marca br. ruszy nabór do kolejnej edycji Dolnośląskich Małych Grantów. O grant może starać się grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku. Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000,00 zł. a maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000,00 zł.

Nabór trwa od 20 marca 2019 roku do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 23.59
Projekty można realizować w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
Należy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.
Wypełnić wniosek za pomocą generatora lub przesłać w wersji papierowej na adres:
Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w biurze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która jest operatorem programu Dolnośląskich Małych Grantów, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław oraz telefonicznie i e-mailowo. Godziny pracy doradców: 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)

Nabór trwa od 20 marca 2019 roku do 8 kwietnia 2019 roku do godz. 23.59

Projekty można realizować w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Należy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.

Wypełnić wniosek za pomocą generatora lub przesłać w wersji papierowej na adres:
Biuro Projektu Dolnośląskich Małych GrantówDolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowychul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław


Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w biurze Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która jest operatorem programu Dolnośląskich Małych Grantów, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław oraz telefonicznie i e-mailowo. Godziny pracy doradców: 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty