12.05.2017
Agnieszka Muszka

Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm

Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm”
Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020 w kontekście zbliżających się naborów wniosków projektowych przewidywanych na wsparcie inwestycji  badawczo rozwojowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo zostaną również przedstawione założenia w ramach projektu RPO WD 2014-2020  pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju  Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” –  dotyczący wsparcia usług szkoleniowych/rozwojowych.  
Do udziału w spotkaniu, w roli prelegentów, zostali zaproszeni  przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji  Pośredniczącej  RPO WD 2014-2020 oraz Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Do udziału zapraszamy przedsiębiorców .
Spotkanie odbędzie się 17 maja 2017 r. w Jeleniej Górze:
w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; 
Plac Ratuszowy 32/32a 
w godzinach 10.00-12.30

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. „Inwestycje badawczo-rozwojowe i usługi szkoleniowe dla firm”. Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 w kontekście zbliżających się naborów wniosków projektowych przewidywanych na wsparcie inwestycji  badawczo rozwojowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo zostaną również przedstawione założenia w ramach projektu RPO WD 2014-2020 pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” –  dotyczący wsparcia usług szkoleniowych/rozwojowych.  
Do udziału w spotkaniu, w roli prelegentów, zostali zaproszeni przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  RPO WD 2014-2020 oraz Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2017 r. w Jeleniej Górze:w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Plac Ratuszowy 32/32a w godzinach 10.00-12.30


Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66  ; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 Zapraszamy!

Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66  ; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Zapraszamy!

Drukuj/generuj pdf

Na skróty