13.05.2022
Paweł Cerkanowicz

INFORMACJA dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

INFORMACJA dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dniu 30 maja 2022 roku upływa termin opłacenia drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

W/w opłatę można uregulować w kasie Urzędu ( parter ratusza) lub przelewem na rachunek Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

10 1020 5226 0000 6102 0727 5722

 W przypadku, gdy rata nie zostanie uiszczona w ustawowej wysokości oraz w terminie do 31 maja 2022 roku, można dopełnić tej czynności w kolejnych 30 dniach, tj. do 30 czerwca 2022 roku, jednak z dodatkową opłatą w kwocie 30% opłaty należnej w danym roku (naliczonej od całości opłaty rocznej).

Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Wydanie nowego zezwolenia może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Krystyna Samborska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  nr telefonu :

(75) 781 34 03.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty