17.08.2011
Agnieszka Muszka

Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14.08.2011r. do dnia 31.08.2011r. w poradni chorób wewnętrznych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim przy ulicy Rzecznej 25 będą udzielane pielęgniarskie świadczenia zdrowotne.

Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez pielęgniarkę codziennie w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 22.00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wplne od [racy w godz. od 8.00 do godz. 12.00

Drukuj/generuj pdf

Na skróty