14.07.2015
Agnieszka Muszka

Informacja dla mieszkańców ulicy Garbarskiej

Informacja dla mieszkańców ulicy Garbarskiej

Urząd Gminy i Miasta informuje, że w związku z prowadzonym remontem i związanymi z tym utrudnieniami w odbiorze odpadów komunalnych proponujemy następujące rozwiązanie.

Każda z rodzin może odebrać w Urzędzie bezpłatne worki do cotygodniowego wystawiania odpadów (środa) w wyznaczonych do tego miejscach:

  1. skrzyżowanie ul. Garbarskiej i ul. Młyńskiej (od strony Biedronki)

  1. ul. Młyńska – trawnik przy budynku 21, nieopodal przepompowni

  1. ul. Garbarska na placu naprzeciw budynku nr 7

We wszelkich sprawach związanych z gospodarką odpadami prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu pod numerami telefonów:

75 78 11 267 lub 75 78 12 952


Prosimy o zrozumienie i życzliwe ustosunkowanie się do powstałych utrudnień.


                                            Burmistrz Gminy i Miasta

                                              Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty