04.02.2014
Agnieszka Muszka

Informacja Burmistrza

Informacja Burmistrza

Uprzejmie informuję, że przedłożyłem pod obrady sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Bardzo serdecznie proszę zapraszam do zapoznania się z tym projektem i wniesienia uwag w terminie do 10 lutego 2014r. na adres Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląski lub  e-mail: sekretariat@gryfow.pl

inicjatywa_lokalna__projekt_3.pdf [50.7 KB]


Drukuj/generuj pdf

Na skróty