11.01.2012
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwała Nr XIV/68/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie opłaty od posiadania psów. Uchwała zobowiazuje właściciela psa do uiszczenia opłaty w kwocie 30,00 zł rocznie za pierwszego psa, a za każdego kolejnego 20,00 zł.

Opłatę należy dokonać bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu 

nr 77102021240000840200110106

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

 

 

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów przeznaczone są na pokrycie częściowych kosztów związanych z utrzymaniem psów przekazanych z terenu gminy Gryfów Śląski do schroniska oraz kosztów dotyczących rozwiązywania problemu bezdomności zwierząt jak np. sterylizacja. Ponadto środki te pozwolą na finansowanie będącego w fazie projektowania Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty