04.02.2019
Agnieszka Muszka

INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia 
Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka,
który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka.Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r.
Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r.
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Olgierd Poniźnik

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka, który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka. Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r. Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Olgierd Poniźnik


Drukuj/generuj pdf

Na skróty