28.01.2015
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2015 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Załączniki:

Treść zarządzenia [199.82 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty