17.12.2014
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany m.in. nakładają na niektórych płatników i biura rachunkowe obowiązek sporządzania i przekazywania deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku w formie dokumentu elektronicznego.

    W związku z prowadzoną kampanią informacyjną Ministerstwa Finansów w tym zakresie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim zaprasza na spotkanie konsultacyjne „Obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej – nowe obowiązki płatników i biur rachunkowych od 01.01.2015 r.”.

    Na spotkanie zapraszamy płatników przesyłających ww. dokumenty za więcej niż pięć osób oraz biur rachunkowych. Odbędzie się ono w dniu 5 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1. Przewidywany czas trwania spotkania ok 1,5 godziny.

Tematyka spotkania:

 • definicja i obowiązki płatnika,
 • procedura składania deklaracji (rodzaje podpisów, dokument UPL-1),
 • najczęstsze błędy popełniane w dokumentach składanych przez płatników (identyfikator podatkowy, miejsce zamieszkania),
 • wpłaty zaliczek, a deklaracja roczna (odsetki, przeksięgowania),
  • odpowiedzialność i polityka karna,
  • outsourcing pracowniczy – wybrane aspekty.

    Ze względu na warunki lokalowe prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 grudnia 2014 r. – pod numerami telefonu 75 782 02 81, 75 782 02 97 oraz 75 782 03 00.

    Prosimy także, aby przy potwierdzeniu swojego uczestnictwa w konsultacjach, przekazali nam Państwo nazwę/producenta oprogramowania, przy pomocy którego sporządzacie ww. deklaracje, co może być pomocne przy zdiagnozowaniu problemów natury informatycznej.

    Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Finansów w ramach Krajowej Informacji Podatkowej uruchomiło infolinię dla płatników. Bieżące informacje możecie Państwo uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

 • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

    Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 • POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU  E-DEKLARACJE

            e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty