28.12.2010
Agnieszka Muszka

Informacja

Informacja

Urząd Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim uprzejmie informuje, że weszła w życie uchwała nr XLIV/301/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm ).

Zgodnie z w/w art. właściciele lokali mieszkalnych a także wspólnoty mieszkaniowe mogą wystąpić z roszczeniem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski umożliwia udzielenie  bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski, sprzedawanej jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Ustalono 99% bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na własność ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Tekst w/w uchwały jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gryfowa Śląskiego. W treści tej uchwały unieważniono § 3 Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego.
Właścicieli lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do realizacji w/w uchwały.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty