22.12.2010
Agnieszka Muszka

Inauguracyjna sesja

Inauguracyjna sesja

30 listopada swoją pracę zainaugurowała nowo wybrana Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski VI kadencji.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej była sposobnością do ukonstytuowania się głównych funkcji w tym gremium.Obrady otworzył radny senior Józef Guzik i to on pokierował porządkiem sesji aż do wyboru nowego przewodniczącego rady. W imieniu wszystkich nowych radnych rotę ślubowania odczytał najmłodszy z nich Tomasz Wilk. Potem każdy radny potwierdzał ślubowanie i składał podpis odbierając tym samym zaświadczenie o swoim wyborze. Następnym punktem posiedzenia było wybranie przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskim, którym w tajnym głosowaniu został Robert Skrzypek, i to on przejął ster prowadzenia obrad. Na koniec tej pierwszej części wybrano jeszcze w taki sam sposób dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali Witold Mikos i Jarosław Stępiński.

 

Aby formalności stało się zadość swoje ślubowanie złożył podczas tej sesji także powtórnie wybrany na urząd burmistrza Olgierd Poniźnik. To była ważna chwila, bowiem jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, by w Gryfowie dokonano reelekcji i umożliwiono kontynuowanie już zaczętych zadań tej samej osobie.

 

Cieszę się bardzo, że będzie to kadencja kontynuacji, ponieważ 10 radnych zostało wybranych po raz kolejny. Myślę, że będziemy kontynuować zadania zawarte w planach pracy rady przed czterema laty – powiedział burmistrz Olgierd Poniźnik. – Przed nami na pewno duże wyzwania i chcę powiedzieć, że ta kadencja nie będzie należała do łatwych, bo będą mniejsze dochody budżetowe, co jest związane ze zmniejszeniem skali podatkowej, ale i niższą będzie subwencja wyrównawcza, co nas bardzo zaskoczyło. Również środki unijne są już w tym okresie programowania dość mizerne, a nowe możliwości w tym zakresie pojawią się dopiero w roku 2014. Cieszę się jednak, że będziemy po partnersku współpracować i do takiej postawy będę wszystkich bardzo zachęcać – dodał włodarz Gryfowa.
Burmistrz Olgierd Poniźnik przedstawił także plany, wśród których wymienił m.in. wybudowanie nowego ośrodka zdrowia, walkę z bezrobociem i – co jest z tym ściśle związane – zagospodarowanie terenów należących do strefy ekonomicznej oraz poprawę gospodarki wodno-ściekowej gminy.

 

Ziemia Lubańska Nr 24(407) * 15.12.2010-5.01.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty